Nekilnojamasis Turtas

Sandoriai su nekilnojamuoju turtu užima labai svarią Bendrovės „Žvilgsnis iš arčiau ir partneriai“ konsultacijų dalį. Teikiamos paslaugos apima visus nekilnojamojo turto ir statybų teisės aspektus, įskaitant valstybinės žemės nuomos ir įsigijimo klausimus, teritorijų planavimą, projektavimą ir statybas, visapusišką nekilnojamojo turto teisinį auditą, sandorius (pastatų, patalpų ir žemės pirkimą – pardavimą, lizingą, nuomą, subnuomą, įkeitimą, rangą, subrangą, jungtinę veiklą, administravimą, tarpininkavimą bei kitas sutartis), aplinkos apsaugos klausimus bei atstovavimą teismuose, kitus su nekilnojamojo turto valdymu, naudojimu bei disponavimu susijusiais klausimais.

Sprendžiame nekilnojamojo turto ir statybų apmokestinimo, draudimo, finansavimo, su nekilnojamuoju turtu susijusius bendrovių teisės bei intelektinės nuosavybės klausimus. Bendrovė teikia paslaugas nekilnojamojo turto vystytojams, statybos įmonėms, nekilnojamojo turto tarpininkams ir patarėjams, projektuotojams, statybos valdymo ir kitoms įmonėms.

Konsultuojame teisiniais su nekilnojamuoju turtu susijusiais asmenų teisių ir pareigų įgyvendinimo ir vykdymo bei kitais klausimais. Mūsų teisininkai yra įgiję vertingos patirties, visų instancijų teismuose atstovaudami klientų teises bei interesus nekilnojamojo turto srityje, bylinėjantis dėl nekilnojamojo turto sandorių galiojimo sąlygų, teritorijų planavimo dokumentų atitikimo nustatytiems reikalavimams ir dėl kitų su šia sritimi susijusių teisinių klausimų.
Bendradarbiaujame su architektais, matininkais, statybos ekspertais, nekilnojamojo turto vertintojais, notarais, antstoliais bei kitais asmenimis, kurių specialios žinios yra būtinos vykdant nekilnojamojo turto sandorius.