Darbo Teisė

Teikiame konsultacijas bei atstovaujame klientus darbo ginčų klausimais. Rengiame ir audituojame darbo, visiškos materialiosios atsakomybės, konfidencialumo, studijų, kvalifikacijos kėlimo, išlaidų atlyginimo ir kitas su darbo teise susijusias sutartis.