Komercinė Teisė

Teisininkų veiklą šioje srityje sudaro komerciniai sandoriai, komerciniai ginčai, atstovavimas klientams ginčuose dėl sutarčių galiojimo, aiškinimo, sutartinių įsipareigojimų vykdymo ir pažeidimų visose ginčų sprendimų institucijose bei organizacijose, taip pat vartotojų teisių apsauga. Sutartys – atstovavimas klientams derybose dėl sutarčių sudarymo, sutarčių projektų rengimas ir sutarčių sudarymas, konsultacijos sutarčių vykdymo klausimais.