Priverstinis Skolų Išieškojimas

Bendradarbiaudama su visoje Lietuvoje veikiančiomis antstolių kontoromis, bendrovė padės Jums organizuoti skolos priverstinį išieškojimą vadovaujantis teismo išduotu vykdomuoju dokumentu ar vekselyje atliktu vykdomuoju įrašu.

Paslaugos etapai:
Vykdomojo dokumento nukreipimas tiesioginiam vykdytojui. Klientui pateikus vykdomąjį dokumentą, bendrovė perduoda jį tam antstoliui, kuris vykdymo teritorijoje turi teisę vykdyti priverstinio išieškojimo veiksmus.

Operatyvus informacijos apsikeitimas.
Bendrovė, siekdama pasiekti kuo efektyvesnį rezultatą, pateikia vykdytojui ikiteisminio ir / ar teisminio išieškojimo metu sukauptą informaciją apie skolininką, jo finansinę ir turtinę padėtį. Proceso metu vykdomas nuolatinis informacijos apsikeitimas apie  išieškojimo eigą, teikiamos rekomendacijos, priimami savalaikiai sprendimai.

Kliento informavimas apie proceso eigą. Bendrovė teikia nuolatos teikia aktualią informaciją Klientui apie priverstinio išieškojimo proceso eigą, pasiektus rezultatus, būsimus antstolio veiksmus skolininko atžvilgiu.